TRẠI BẢO TỒN - GÀ ĐÔNG TẢO

Gà Đông Tảo là giống đặc hữu của Việt Nam, gà tiến Vua không nơi nào trên thế giới có. Cặp chân rất khác biệt to phì, đỏ và thô, khi trưởng thành lên tới 6kg (gà trống), 4,5 kg (gà mái). Gà Đông Tảo trưởng thành là quà biếu quý giá vào dịp lễ Tết, thể hiện tình thân và sự kính trọng tận trung. 

 

Dự Án Bảo tồn Gen Quý các giống gà thuần Việt, do Trung tâm Bảo tồn & Phát triển Vật nuôi có Gen quý hiếm - Hatthocvang Vietnam cùng chuyên gia Viện Chăn Nuôi thực hiện. Hatthocvang Vietnam cung cấp các sản phẩm gà giống thuần chủng, chọn lọc, quà biếu. Chi tiết dưới đây:


Hiển thị sản phẩm theo Trang 1    16/16 Sản phẩm